Förskolan stängd

Plats: Almunge förskola stängd 12-13 september. Pedagogerna har planeringsdag.

12 september

Tid: 06:00–18:00